PAC 3 Sociologia General

Cada cop se’n parla més del procés de convertir-se en migrant. Un dels aspectes més destacats se centra en el fet que les persones migrades han de convèncer al públic que són refugiats genuïns i no oportunistes. Aquest fet està relacionat amb l’augment d’atacs terroristes, l’ètnia emmarcada en la violència socials i els problemes relacionats amb immigrants que ocupen les televisions i diaris del nostre país.

Per a les persones migrades, fondre’s en la nostra societat és difícil i aquests s’enfronten a reptes importants quan esdevenen immigrats d’un país. Quan tot és desconegut i estrany, fins i tot les interaccions diàries poden resultar complicades. Un individu es pot “perdre” fàcilment en aquest nou entorn social, cultura, idioma, estil de vida diferents i el procés de reubicació d’un mateix pot ser tediós i desafiant.

Segons Bauman, la causa de la globalització negativa es deu al fet que els propietaris del capital són invisibles i canviants, tenen el poder d’invertir localment sense assumir compromisos i, fins i tot, d’ignorar el dret internacional. Les elits mundials són mòbils a nivell mundial, no estan atrapades en un lloc i són lliures de seguir endavant si hi ha millors oportunitats d’inversió a altres llocs. L’elit crea un món inestable a mesura que es mouen d’un lloc a un altre, buscant maximitzar els seus beneficis. Mentrestant, l’experiència de la “globalització negativa” per a la resta de nosaltres que estem “condemnats a ser locals” és l’ansietat, la por i la sospita que es deriven de viure en un món inestable i imprevisible sobre el qual no tenim control, i estem obligats a desenvolupar estratègies per contrarestar el món inestable que els privilegiats deixen al seu pas.

Les estratègies que adoptem com a país adoptiu depenen de l’experiència específica de la globalització negativa, però quasi sempre impliquen posar barreres per protegir-nos dels “altres perillosos” o impliquen fugir d’un món que es percep que ja no val la pena viure-hi.

Entre els que “fugen” s’inclou tothom, des dels refugiats que fugen d’un país arrasat per la guerra fins als milions de persones occidents que opten per emigrar per reinventar-se a través de la recerca de noves experiències vitals en lloc d’arrelar les seves identitats en la implicació en institucions locals i nacionals.

En la convergència entre identitat i consum hi ha un dels trets principals de la nostra època, perquè la societat contemporània es relaciona principalment amb els seus membres com a consumidors i només els implica secundàriament, i en part, també com a productors. Per complir els estàndards de normalitat i ser reconeguts com a membres madurs i respectables de la societat, hem de respondre amb rapidesa i eficiència a les temptacions del mercat de béns de consum. S’ha d’oferir regularment una contribució a la demanda adequada per absorbir l’oferta i, en les etapes de reflexió o estancament de l’economia, hem de participar a la recuperació liderada pels consumidors. Els pobres, aquells que no tenen ni ingressos dignes, ni targetes de crèdit, ni la perspectiva de millors dies, no compleixen aquests requisits. En conseqüència, la norma trencada pels pobres avui en dia, la violació de la norma els distingeix i els etiqueta com a anormals, és la norma de competència o aptitud com a consumidors, no la de l’ocupació. Els pobres actuals (és a dir, aquells que constitueixen un problema per a altres persones) són abans que res consumidors en lloc de persones aturades. Es defineixen principalment pel fet de ser mals consumidors: de fet, la més bàsica de les obligacions socials, que no compleixen, és el deure de ser compradors actius i efectius de béns i serveis que ofereix el mercat. Això significa que si en una època moderna el consum assumeix la funció d’una activitat secundària en comparació amb la producció, en el món contemporani la capacitat d’una persona per consumir determina la seva pròpia integració social en una societat que ja no es limita al context local ni a la grandària del dia a dia existència, però, en una macro societat que exigeix ​​requisits d’entrada precisos i específics. I l’accés correspon directament a la responsabilitat de l’individu, que, per construir la seva pròpia individualitat, prefereix invertir els recursos econòmics disponibles per a la compra d’aquests mitjans adequats per classificar, modernitzar i introduir a la llista de qui importa. A més, en un període de greu crisi econòmica com el que vivim actualment, altres estadístiques mostren que el consum primari, referit a les necessitats bàsiques, es deixa de banda per comprar productes de tecnologia avançada, roba i cosmètics.

Ser modern és trobar-nos en un entorn que promet aventura, poder, alegria, creixement, transformació de nosaltres mateixos i del món, i, al mateix temps, que amenaça amb destruir tot el que tenim, sabem i tot el que som.

No es tracta de l’era moderna, ni de la postmoderna, si escau, aquest període es pot identificar bé com a modernitat líquida: un concepte capaç de centrar-se en les transformacions que afecten la vida humana en relació amb les determinacions polítiques generals de la vida. A més, la modernitat líquida de Bauman és un terme que pot superar el concepte de postmodernisme, perquè bàsicament s’inclina cap al món contemporani: la realitat en què la vida considera altament allò que és transitori més que permanent, l’immediat i no a llarg termini; i considera la utilitat anterior a qualsevol altre valor. En conseqüència, és fonamental entendre per endavant i profundament el concepte de liquiditat al voltant del qual Bauman entrellaça la seva reflexió filosòfica i sociològica més recent. La solidesa i la liquiditat són els trets distintius de dues èpoques: la modernitat i la postmodernitat, que esdevé modernitat líquida en relació amb l’existència contemporània. És una existència on la necessitat dóna pas al desig que consternen els homes en els constants canvis i transformacions que afecten les seves vides, i que converteixen la identitat del fet en una tasca: cadascun de nosaltres corre cap a l’autoconstrucció que substitueix el projecte ell mateix. De fet, a la nostra època contemporània la relació entre l’individu i la societat està canviant perquè els conceptes d’identitat, individu i individualitat no tenen sentit. El món exigeix ​​a l’individu una cerca constant i cada vegada més controvertida d’identitat i seguiment de paràmetres per estandarditzar per obtenir el “paper” dels individus, perquè, avui, la identitat és una tasca. Ser individus en la societat líquida no significa simplement ser bons consumidors, sinó també ser béns competitius al mercat global.

 

 

Bibliografia:

  • Bauman, Z. (2003) Modernidad líquida. Fondo de cultura económica: Buenos Aires.
  • Harvey, D. (1998 [1990]) La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural.Amorrortu Editores: Buenos Aires: pp. 25-84 (capítols “Modernidad y modernismo” i “Posmodernismo”).
  • Giddens, Anthony “Diferenciación social y división del trabajo”. A: El capitalismo y la moderna teoría social. p. 361-386. Barcelona: Labour, 1984.
  • Touraine, A. (2005) Un nuevo paradigma: para comprender el mundo de hoy.Paidós: Barcelona: pp. 13-18 i pp. 129-149.